Erfaring og kurser


Jeg har gået hjemme som hjemmegående husmor i 22 år, hvor jeg har passet mine egne børn. I perioder har jeg også passet andres børn, jævnaldrende med mine egne, privat.

Fra 2012 til 2014 har jeg været ansat som kommunal dagplejer med godkendelse til at have fem børn. I løbet af denne tid har jeg været på kursus i:

 • Kompetencegivende arbejdsmarkedsuddannelse: Arbejdet som dagpleje
 • Arbejdet med udsatte børn og unge
 • Børns motorik, sansning og bevægelse
 • Introduktion til førstehjælp for børn
 • Førstehjælp i børnehøjde
 • Kursus i børneyoga


Pr. 1. august 2014 startede jeg som privat børnepasser. Her har jeg deltaget i følgende aftenkurser:

 • Den motoriske udvikling, 0-3 år
 • Moteriske aktiviteter, 0-3 år
 • Graviditetens og fødslens betydning for barnets udvikling/tidlig stimulering og afvikling af reflekser
 • Sprogstimulering, 0-3 år
 • Introduktion til pædagogiske læreplaner