Priser og tilskud


En plads hos Lisbeths Børnehjørne koster i 2024


Heldagsplads 2024

Heldagsplads:   8.133 kr.

Tilskud:             5.983 kr.

Egenbetaling:   2.150 kr.


Omregnet til 11 betalingsmåneder (som ved kommunen) svarer dette beløb til: 2.345 kr. pr. måned. I 2024 er den kommunale dagplejepris: 2.901kr. pr. måned (11 måneder)


Forskellen fra kommunal til Lisbeths Børnehjørne er: 556 kr. pr. måned, hvilket svarer til en årlig besparelse på 6.672 kr.


Der betales uanset ferie og sygdom alle årets 12 måneder.


Tilskud fra kommunen

Tilskuddet søges fra kommunen og udgør op til 75 % af forældrenes dokmenterede udgifter til den private pasningsordning - dog maks. 5.983 kr. Tilskuddet reguleres hvert år til januar, så derfor kan egenbetalingen svinge. Kommunen giver også søskende rabat til privat børnepasningsordning.

Læs mere om ansøgning om tilskud her.


Betaling

Tilskuddet udbetales månedsvis forud til jer forældre.

Tilskud og egenbetaling overføres til min konto månedsvis forud i alle 12 måneder.


----------


Åbningstider


Lisbeths Børnehjørne er gået over til behovstider fremfor åbningstider. Dette betyder at den enkelte familie kan få netop deres behov opfyldt.


Derfor er det nødvendigt at give besked om, hvilke tider der er behov for. Der er selvfølgelig altid mulighed for at ændre disse efter aftale.


Barnet må maksimum være her 48 timer i ugen, men jeg har behov for at vide, hvornår barnet kommer og hvornår det bliver afhentet. Så har jeg også en mulighed for at planlægge lidt med min egen familie.


Som udgangspunkt er åbningstiderne:


Mandag - torsdag        kl. 06.45 - kl. 15.30

Fredag                         kl. 06.45 - kl. 15.00

 

----------


Ferie og fridage


Mine feriedage er så vidt muligt fastlagt fra januar og året ud.

Fridage ud over disse vil blive varslet i god tid.


I tilfælde af eventuelt lægebesøg, tandlæge og lign. kan jeg tilbyde to løsninger til pasning af jeres barn i dette korte tidsrum.

  1. Min mand, Søren, har mulighed for at komme hjem og være sammen med børnene.
  2. Vicki Friis, pensioneret pædagog, som jeg har en vikaraftale med.


Dette sker kun ifølge skriftelig aftale med jer. Læs mere om Søren og Vicki her.


Feriekalender 2024


Opstart i 2024

2. januar


Vinterferie

12. februar - 13. februar


Påskeferie

25. marts - 27. marts


Kristi himmelfartsferie

10. maj


Fridage

28. juni + 1. juli (Kløften)


Sommerferie

Uge 29 - 30 - 31

Evt. sommerferieafslutning den 12. juli


Efterårsferie

Uge 42


Juleferie

23. december 2024 - 31. december 2024 (opstart 2. januar 2025)

Evt. juleferieafslutning den 20. december 2024.


Ud over ovenstående datoer er der desuden lukket på helligdage.

Skulle der komme andet, bliver der givet besked i god tid.


----------


Sygdom


Når barnet er syg

Jeg forventer, at barnet bliver hjemme i tilfælde af sygedom og først kommer igen når barnet er raskt. Skulle det ske, at barnet bliver sygt hos mig, vil I blive ringet op, og vi aftaler nærmere afhentning af barnet.


Klik her og se kommunens pjece: For syg til dagpleje.


Når jeg er syg

Hvis jeg skulle blive syg, vil I blive kontaktet inden kl. 06.00, og I skal da som udgangs punkt selv sørge for anden pasning til jeres barn. Jeg har dog en aftale med en vikar, Vicki Friis, som kan komme og passe børnene, hvis andet ikke kan lade sig gøre. Læs mere om Vicki her.


I vil blive kontaktet senest aftenen forinden senest kl. 18.00, når jeg igen er rask.


----------


Opsigelse


Ønsker I at tage jeres barn ud af Lisbeths Børnehjørne og ophæve pasningsaftalen, skal dette ske skriftligt med en måneds varsel til den 1.

Juli måned kan ikke opsiges.


----------


Ledige pladser


Jeg er godkendt af kommunen til at have 5 børn


Ingen ledige pladser på nuværende tidspunkt


I er meget velkomne til at kontakte mig og aftale et besøg, hvor vi kan møde hinanden og jeres barn eventuelt kan blive skrevet op eller komme på ventelisten.

 

Børn i Lisbeths Børnehjørne lige nu


Silje årgang 2021


Alma 2022


Albert 2023


Cecilie 2023


Gry 2023


----------


Sådan søges der


Når man ønsker en plads hos en privat børnepasser skal barnet være skrevet op på en kommunal venteliste, før der kan søges tilskud. Der skal altså takkes nej til en kommunal plads for at kunne søge og modtage det kommunale tilskud.


Man kan også skifte fra en kommunal dagpleje til en privat børnepasning, selvom man er startet op hos den kommunale. Da skal man opsige sin plads hos den kommunale dagpleje, hvor opsigelsesvarsel er 1 måned, enten inden den 1. eller 15. i måneden.


Ved ansøgning om tilskud skal Haderslev Kommunes ansøgningsskema udfyldes. Dette skema kan findes her.


Jeg vil gerne være behjælpelig og skulle der opstå spørgsmål eller anden forvirring er I meget velkommen til at kontakte mig telefonisk (6166 7466) eller pr. e-mail (knudsenmarstrup@mail.dk).