Priser og tilskud


En plads hos Lisbeths Børnehjørne koster i 2024


Heldagsplads 2024

Heldagsplads:   8.133 kr.

Tilskud:             5.983 kr.

Egenbetaling:   2.150 kr.


Omregnet til 11 betalingsmåneder (som ved kommunen) svarer dette beløb til: 2.345 kr. pr. måned. I 2024 er den kommunale dagplejepris: 2.901kr. pr. måned (11 måneder)


Forskellen fra kommunal til Lisbeths Børnehjørne er: 556 kr. pr. måned, hvilket svarer til en årlig besparelse på 6.672 kr.


Der betales uanset ferie og sygdom alle årets 12 måneder.


Tilskud fra kommunen

Tilskuddet søges fra kommunen og udgør op til 75 % af forældrenes dokmenterede udgifter til den private pasningsordning - dog maks. 5.983 kr. Tilskuddet reguleres hvert år til januar, så derfor kan egenbetalingen svinge. Kommunen giver også søskende rabat til privat børnepasningsordning.

Læs mere om ansøgning om tilskud her.


Betaling

Tilskuddet udbetales månedsvis forud til jer forældre.

Tilskud og egenbetaling overføres til min konto månedsvis forud i alle 12 måneder.