Samarbejde


Marstrup Børnehave

Der er lavet aftale om, at vi med mellemrum kan komme på besøg i Marstrup Børnehave, så børnene kan blive tryg ved omgivelserne og introduceret til børnehavemiljøet samt at møde båede børn og personale.


Idrætslejestue, HMIF Marstrup

Ifølge aftale med HMIF har vi mulighed for at benytte hallen i Marstrup. Dette giver en gang om ugen mulighed for at lave aktiviteter med alle hallens redskaber. 

Her mødes vi med andre private pasningsordninger, men idrætslejestuen er også åben for alle andre der har lyst til sjov og leg.